نمونه برداری پستان به روش جراحی

نمونه برداری پستان به روش جراحی چگونه است؟ نمونه برداری پستان به روش جراحی : دراین روش بخشی از توده یا در اغلب موارد تمامی آن توسط یک برش کوچک که بر روی پستان ایجاد می شود، خارج می گردد. این روش با بی حسی موضعی و یا بیهوشی عمومی انجام می شود و پس از اتمام عمل، محل برش بخیه خواهد شد. این روش که سالیان زیادی به عنوان روش استاندارد برای تشخیص و در موارد درمان همزمان بوده است امروزه (برای رسیدن به تشخیص نهایی) کنار گذاشته شده و تنها در موارد بسیار محدودی کاربرد دارد و جای…

ادامه مطلب