هنگام گرفتن ماموگرافی سینه باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟

هنگام گرفتن ماموگرافی سینه باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟

هنگام گرفتن ماموگرافی سینه این نکات را رعایت کنید : هنگام انجام ماموگرافی از موارد خوشبو کننده، پودر یا کرم در زیر بغل استفاده نکنید چرا که ممکن است در کیفیت تصویر تاثیر بگذارد. ماموگرام در هفته پیش از پریودشدن انجام ندهید، زیرا در این مدت سینه ها متورم و دردناک است. اگر ایمپلنت سینه دارید، به تکنسین قبل از انجام ماموگرافی خبر دهید. پیراهنی بپوشید که براحتی بتوانید از سر آن را درآورید. در آوردن لباس بالاتنه کافی نیست. همیشه مکان و زمان ماموگرافی ها و نمونه برداری های احتمالی را یادداشت کنید. ماموگرافی های قبلی را دور نیندازید، حتی اگر…

ادامه مطلب