وکیوم بیوپسی پستان چگونه انجام می شود؟

وکیوم بیوپسی پستان

وکیوم بیوپسی پستان چگونه انجام می شود؟  وکیوم بیوپسی (vacuum assisted biopsy) چیست؟ وکیوم بیوپسی پستان یکی از راه های تشخیصی دقیق سرطان سینه به شمار می آید . ضایعات پستانی ممکن است در معاینات بالینی، ماموگرافی و یا سایر روش‌های تصویربرداری مثل سونوگرافی یا ماموگرافی با توجه به اندازه ، عمق و یا شرایط خاص قابل لمس ، مشاهده یا  تشخیص نباشند ؛ در این روش‌ها همیشه نمی‌توان با اطمینان کامل گفت که ضایعه پیدا شده از چه نوعی است، آیا خوش‌خیم است؛ یا سرطانی! وکیوم بیوپسی پستان چگونه انجام می شود؟ وکیوم بیوپسی یکی از روشهای رادیولوژی مداخله ای…

ادامه مطلب