تاثیر تزریق اسیدهیالورونیک بر بیماری آرتروز

تزریق اسیدهیالورونیک در آرتروز این داروها تحت عناوین مختلفی مثل آمپول اسیدهیالورونیک ، آمپول غضروف ساز، آمپول مفصل ساز، هیالگان، ژل مفصل ساز در بین بیماران شناخته می شوند. اسیدهیالورونیک  در مایع مفصلی بطور طبیعی وجود دارد. در بیماری استئووارتریت غلظت و وزن مولکولی اسیدهیالورونیک موجود در مایع سینویال کاهش می‌یابد و به این علت اگرچه مکانیسم هیالورونان(به‌طور کلی مکمل‌های ویسکوز) در درمان بیماری‌ها استفاده می‌شود. اگرچه مکانیسم دقیق آنها مشخص نشده است ولی ممکن است دارای اثرات ضدالتهابی یا ضددرد باشند . بیشترین توجیه منطقی آن است که تزریق این مواد به داخل مفصل باعث می‌شود . مایع سینویال…

ادامه مطلب