پستان درد در دوره ماهیانه

پستان درد در دوره ماهیانه | سونوگرافی پستان اصفهان

پستان درد در دوره ماهیانه پستان درد در دوره ماهیانه می تواند منجر به نگرانی در برخی از خانم ها شود. اما درد های سیکلی و غیر سیکلی پستان ها علت های زیادی دارد. درد پستان را می توان از طرق مختلف تجربه کرد. حتی ممکن است مربوط به چرخه قاعدگی شما باشد و یا غیر مرتبط با سیکل ماهیانه باشد. ممکن است احساس مبهم حساسیت به لمس یا درد مبهم داشته باشید. یا در عوض از درد ضربان دار دائمی یا درد شدید خنجر مانند رنج ببرید. قسمت های درد پستان ممکن است طبق یک برنامه منظم باشد، فقط…

ادامه مطلب