پستان فرعی چیست؟

پستان فرعی چیست؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

پستان فرعی چیست؟ در زمان جنینی انسان ها، هنگامی که نسج پستان تشکیل می شود. خط پستان از زیر بغل تا شکم نیز ایجاد می شود. به مرور و تا تکمیل جنین، تنها بخش سینه در جنین باقی می ماند و سایر قسمت ها از بین می روند. و اما گاهی اوقات بخشی از خط شیری به عنوان پستان یا نوک پستان فرعی باقی خواهد ماند. ممکن است فرد در دوران کودکی این پستان فرعی را مشاهده نکرده باشد. و دلیل آن است که تا زمان فعال شدن غدد پستانی، پستان فرعی رشد نمی کند و تنها مانند یک برآمدگی…

ادامه مطلب