ژنیکوماستی در مردان

ژنیکوماستی در مردان | سونوگرافی پستان اصفهان

ژنیکوماستی یا بزرگ شدن پستان در مردان چیست؟ در واقع به بزرگ شدن بافت پستانی در مردان ژنیکوماستی گفته میشود. در واقع بافت زمینه ای برای تشکیل پستان در مردان هم وجود دارد و در صورت رسیدن محرک های خاصی (مانند هورمون ها) بافت پستانی شروع به رشد می نماید. آیا ژنیکوماستی یا بزرگ شدن پستان در مردان میتواند طبیعی باشد؟ در شرایط خاص ژنیکوماستی فیزیولوژیک یعنی ژنیکوماستی که بیماری محسوب نمیگردد: در زمان نوزادی است که به علت تحریک بافت پستانی توسط هومون های جفت ایجاد میشود. در زمان بلوغ که ممکن است در این حالت بافت پستانی به…

ادامه مطلب