هدف از انجام سونوگرافی شکم چیست ؟

سونوگرافی پستان اصفهان | سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم از سونوگرافی شکم برای بررسی کیست های عفونی مانند کیست هیداتید , کیستهای مادرزادی، آبسه های عفونی و میکروبی کبد، تومورهای کبد و طحال نیز استفاده میشود. از سونوگرافی همچنین میتوان برای تشخیص مواردی مانند آپاندیسیت  نیز بهره جست. سونوگرافی یک نوع روش تشخیصی تصویربرداری است که در آن دستگاه سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی ، تصویری از اندام های داخل بدن تولید می کند . انواع مختلف سونوگرافی وجود دارد که سونوگرافی لگن و شکم یکی از آنها می باشد که یک روش تشخیصی و تصویربرداری برای معاینه اندام های داخل شکم و لگن می باشد . این…

ادامه مطلب