تزریق مفصل شانه و کنترل درد آن

تزریق مفصل شانه و کنترل درد آن | سونوگرافی پستان اصفهان

تزریق مفصل شانه تزریق مفصل شانه :شانه قسمت بسیار پیچیده بدن است. این قسمت از بدن در واقع یک “اتصال توپ و سوکت” است ، به این معنی که استخوان هومروس (قسمت فوقانی و سر استخوان بازو) کاملاً در فضای مربوط به ناحیه کتف (تیغه شانه) قرار می‌گیرد. هر انتهای استخوان توسط یک لایه ضخیم از غضروف محافظت می‌شود که از ساییدگی استخوان‌ها به هم جلوگیری می‌کند. شانه همچنین حاوی کیسه‌های پر از مایعات است که با عنوان بورسا شناخته می‌شوند و از ساییدگی تاندون‌ها بر روی استخوان‌ها جلوگیری می‌کنند. ترزیق یکی از روش‌های درمانی است که میتوانند به بهبود…

ادامه مطلب