گالاکتوگرافی برای چه افرادی مناسب است

پزشک گالاکتوگرافی را به چه افرادی توصیه می کند؟ گالاکتوگرافی معمولاً در افرادی که ترشحات رنگی خاکستری، شیری، قهوه ای و یا سبز-آبی که به طور معمول نشان دهنده مشکلی در مجاری شیری نیستند انجام نمی شود. علاوه بر این ، این تصویربرداری تنها در مواقعی انجام می شود که ترشحات فقط از یک پستان خارج می شوند نه هر دو پستان. گالاکتوگرافی معمولاً در زنانی که تجربه بارداری یا شیردهی نداشته باشند انجام نمی شود زیرا ترشحات خارج شده در این افراد معمولاً نیازی به آزمایش ندارند و در نتیجه تغییرات در ترشح هورمون پرولاکتین و یا عوارض داروهای…

ادامه مطلب