بیوپسی همراه با سونوگرافی |CNB پستان

CNB پستان

بیوپسی تحت گاید سونوگرافی یا CNB پستان بیوپسی یا CNB پستان تا حدودی شبیه FNA می باشد که در این نوع نمونه برداری، توسط سوزن تا حدودی بزرگتر استوانه های کوچکی از بافت منطقه مشکوک و یا توده برداشته می شود . CNB پستان  معمولا در مطب پزشک و با انجام بی حسی موضعی انجام می شود . سوزن حدود ۵ تا ۶ بار وارد منطقه شده و نمونه برداشت می کند که این نوع نمونه برداری طولانی تر از FNAB  می باشد اما به دلیل برداشت میزان بیشتری نمونه بافتی نتیجه دقیق تری از FNAB به دست می دهد…

ادامه مطلب